XVI, MOZAIKOVA SLIKARSKO-KIPARSKA KOLONIJA

GALERIJA MOZAIK, CELJE, SLOVENIJA
19.09.2008 – 2008