SAVREMENA JUGOSLOVENSKA LIKOVNA UMJETNOST 1978/83 /Contemporay Yugoslav Fine Arts 1978/83

COLLEGIUM ARTISTICUM, SARAJEVO, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
05.02.1984 – 1984
[katalog]

Prenosi

UMJETNIČKA GALERIJA, DUBROVNIK, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
12.07.1984 – 25.08.1984