3. BIENALE MESTA KRANJ. PLURALIZEM NAZOROV

MALA GALERIJA (Likovnega društva Kranj) V MESTNI HIŠI, KRANJ, SLOVENIJA
02.12.1997 – 23.01.1998
[katalog]