40+ ... skozi čas in naprej ... 40 let Združenja umetnikov Škofja Loka

LOŠKI MUZEJ, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
20.11.2019 – 31.05.2020
[katalog, zloženka]