13. BIENNALE MLADIH JUGOSLAVENSKIH UMJETNIKA

MODERNA GALERIJA, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
27.06.1985 – 30.09.1985
[katalog]