LUBI SLOVENCI... Nacionalni poudarki v sodobni slovenski likovni umetnosti

GALERIJA VELENJE, VELENJE, SLOVENIJA
10.10.2008 – 07.11.2008
[katalog]