FERDO MAYER (1927 - 1994)

GALERIJA 22, LJUBLJANA, SLOVENIJA
17.11.2006 – 2006