F18 INSTITUTE: STEFAN DOEPNER. REALITY LOG/ENVIRONMENTAL SCAN

GALERIJA PRUŠNIKOVA 74, LJUBLJANA, SLOVENIJA
21.11.2006 – 01.12.2006