10+10. MEĐUREPUBLIČKA RAZMJENA IZMEĐU SHDLU-A I ZDSLU-A

GALERIJA KARAS, ZAGREB, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
12.06.1987 – 30.06.1987
[katalog]

Prenosi

MESTNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
29.09.1987 – 30.10.1987