TANJA LAŽETIĆ IN DEJAN HABICHT. VELIKI EROTIČNI KOLEDAR

GALERIJA PRUŠNIKOVA 74, LJUBLJANA, SLOVENIJA
05.12.2003 – 07.01.2004