MALI FORMAT

GALERIJA IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
10.12.2002 – 17.12.2002