PET SLOVENSKIH UMJETNIKA

GALERIJA KARAS, ZAGREB, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
28.05.1987 – 14.06.1987