Goriški likovni krog in Slovenski tisk v Gorici med obema vojnama

PILONOVA GALERIJA, AJDOVŠČINA, SLOVENIJA
12.02.2010 – 07.03.2010