PRVO SREČANJE LIKOVNIKOV "JANKO TROŠT"

DOM JLA, RIBNICA NA DOLENJSKEM, SLOVENIJA
09.09.1979 – 16.09.1979
[katalog]