UMETNINE IZ PRIMORSKE ZAKLADNICE

KULTURNI DOM, GORICA/GORIZIA, ITALIJA /ITALY
23.11.2006 – 10.12.2006