VSE TO JE FILM! Eksperimentalni film v Jugoslaviji 1951-1991/THIS IS ALL FILM! Experimental Film in Yugoslavia 1951-1991

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
22.12.2010 – 28.02.2011
[katalog]