V. UMETNIŠKA RAZSTAVA KLUBA "BRAZDA"

MARIBOR, SLOVENIJA
15.11.1936 – 29.11.1936