SLOVENSKI LIKOVNI UMETNIKI RAZSTAVLJAJO

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
06.11.1986 – 26.11.1986
[katalog]