SAMO JUREČIČ.SLOVENIJA MOJA DEŽELA

KUD FRANCE PREŠEREN, LJUBLJANA, SLOVENIJA
22.02.1994 – 12.03.1994
[zloženka]