ALEŠ GREGORIČ

LOŠKI MUZEJ-GALERIJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
19.02.1998 – 15.03.1998