KATHRIN DOEPNER: Sla po delu /Lust for Work. META KRESE: Moje delo - moj praznik /My Work - My V-day

GALERIJA PRUŠNIKOVA 74, LJUBLJANA, SLOVENIJA
23.11.2007 – 11.12.2007