PROSTORI PREHODA. 7. mednarodni trienale Ekologija in umetnost & Continental Breakfast Maribor

UMETNOSTNA GALERIJA, MARIBOR, SLOVENIJA
04.12.2005 – 12.03.2006
[katalog]