MALI FORMAT

GALERIJA IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
06.12.2006 – 15.01.2007