ŠPITALSKA KAPELA - PROSTOR ZA SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE

ŠPITALSKA KAPELICA, CELJE, SLOVENIJA
23.11.2007 – 30.11.2007