3. PRAHA GRAPHIC '97 / TRIENALE EVROPSKE NETRADIČNI A AVANTGARDNI GRAFIKY

PRAGA, ČEŠKA /CZECH REPUBLIC
26.06.1997 – 20.07.1997
[katalog]