POLITIČKE PRAKSE (POST)JUGOSLOVENSKE UMETNOSTI. RETROSPEKTIVA 01

MUZEJ ISTORIJE JUGOSLAVIJE - MUZEJ 25. MAJ, BEOGRAD, SRBIJA /SERBIA
29.11.2009 – 31.12.2009
[katalog]