IZLOŽBA RADOVA STUDENATA AKADEMIJE LIKOVNIH UMETNOSTI IZ LJUBLJANE

GALERIJA STUDENTSKI GRAD, BEOGRAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
06.11.1981 – 30.11.1981