ART JE MOJ KRUH

GALERIJA DLUL (Breg 22), LJUBLJANA, SLOVENIJA
22.11.2017 – 31.12.2017