BOŠTJAN POTOKAR

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
01.03.1990 – 1990
[zloženka]