ANDREJ KAMNIK. STUDIO ROOSEGAARDE. FLOW 5.0 - WIND MODEL

GALERIJA KAPELICA (Likozarjeva 1), LJUBLJANA, SLOVENIJA
13.12.2007 – 28.12.2007