XII. JESENJI SALON. MATERIAL KAO IZAZOV

UMJETNIČKA GALERIJA, BANJA LUKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
25.11.1985 – 04.01.1986
[katalog]