DRUŠTVO OBLIKOVALCEV SLOVENIJE

LIKOVNO RAZSTAVIŠČE RIHARD JAKOPIČ, LJUBLJANA, SLOVENIJA
27.12.1989 – 15.01.1990
vemo samo za: