STUDIO ZELENKO

TRŽAŠKA KNJIGARNA / GALERIJA TK, TRST/TRIESTE, ITALIJA /ITALY
2005 – 07.01.2006