NOVI OBLICI FIGURACIJE

UMJETNIČKA GALERIJA, DUBROVNIK, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
25.07.1979 – 15.09.1979
[katalog]