SLOVENAČKA ARHITEKTURA DVADESETOG VEKA / Slovene Architecture in the Twentieth Century

GALERIJA SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI, BEOGRAD, SRBIJA /SERBIA
21.12.2007 – 31.01.2008
[katalog]