MEDIA PRACTICE COLLECTION OF MUSEUM OF CONTEMPORARY ART VOJVODINA - MOCAV

MUZEJ SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI VOJVODINE, NOVI SAD, SRBIJA /SERBIA
02.11.2010 – 02.12.2010
[katalog]