UMETNOST I SPORT

UMJETNIČKA GALERIJA BIH, SARAJEVO, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
1983 – 1983