UJETI TRENUTKI NARAVE IN MLADOSTI

LJUBLJANSKI GRAD, LJUBLJANA, SLOVENIJA
14.09.2006 – 08.10.2006