MALI FORMAT

GALERIJA IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
15.12.2008 – 05.01.2009