DIALOG MED SLIKARJEM IN PISATELJEM

GALERIJA TIVOLI/MGLC, LJUBLJANA, SLOVENIJA
15.02.1996 – 03.03.1996