I TOUCH MYSELF. MOTIVI SAMOZADOVOLJEVANJA V SODOBNI UMETNOSTI - IZBRANI PRIMERI

GALERIJA PRUŠNIKOVA 74, LJUBLJANA, SLOVENIJA
17.02.2000 – 12.03.2000
[katalog]