SVETOVNI MOJSTRI MODERNE UMETNOSTI IZ JUGOSLOVANSKIH ZBIRK / WORLD MASTERS OF MODERN ART FROM YUGOSLAV COLLECTIONS

MODERNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
15.09.1987 – 18.10.1987
[katalog]