SAMO.MOR KIČ FOR MISIS JUREČIČ

LJUBLJANA, SLOVENIJA
17.02.2003 – 02.03.2003