META KRESE, MATJAŽ RUŠT. Industrijsa doba v razkroju

GALERIJA FDV, LJUBLJANA, SLOVENIJA
09.05.2012 – 2012
[katalog]