VIII MEĐUNARODNA IZLOŽBA ORIGINALNOG CRTEŽA '82 / VIII EXPOSITION INTERNATIONALE ED DESSINS ORIGINAUX '82

MODERNA GALERIJA, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
08.07.1982 – 15.10.1982
[katalog]