MALI FORMAT

GALERIJA IVANA GROHARJA, ŠKOFJA LOKA, SLOVENIJA
17.12.2004 – 31.12.2004