BIENALE NEODVISNIH 2008. 1. Bienale slovenske neodvisne ilustracije /Independent Illustrators Slovenia 1st Biennale

RAZSTAVNI SALON ROTOVŽ, TRG BORISA KRAIGHERJA, MARIBOR, SLOVENIJA
19.02.2008 – 11.03.2008