14. BIENNALE MLADIH JUGOSLAVENSKIH UMJETNIKA

MODERNA GALERIJA, REKA/RIJEKA, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
17.06.1987 – 1987
[katalog]