DR. FRAN WINDISCHER (1877-1955). Gospodarstvenik, publicist, predsednik Narodne galerije

NARODNA GALERIJA, LJUBLJANA, SLOVENIJA
24.02.2011 – 27.03.2011
[katalog]