LEPOTA EKSTREMA II.

GALERIJA ŠOU (KAPELICA), LJUBLJANA, SLOVENIJA
01.03.1999 – 07.03.1999